Erityisosaamisalueet

Kuntien erityislainsäädäntö
Kunnallinen päätöksenteko
Tietosuoja ja julkisuuslainsäädäntö
Sopimusoikeus
Hankinnat
Valtiontuet
Vahingonkorvaus ja muut riita-asiat
Vuokrasopimukset ja kiinteistöjen kauppakirjat
Hallintopakkoasiat
Kuntayhtiöt
Työ- ja virkamiesoikeus
Virkavastuukysymykset